Se alla

Valsedel inför kommunvalet 2022 fastställd

På vårt årsmöte i februari 2022 beslutades om ny styrelsen, och Karin Blomstrand omvaldes till ordförande. Valsedeln till valet 2022 fastställdes till följande;
1. Karin Blomstrand
2. Thomas Högberg
3. Anna Höglind
4. Annika Martinsson
5. Per-Göran Ekeroos
6. Bertil Falck