Svar på insändare av Olle Olsson KD Munkedal 2021-01-16

 

På Barn och utbildningsnämndens sista möte 2020 skulle vi besluta om vilka mål som skall gälla för verksamheten kommande år.

Vi diskuterade också att den ram som finns beslutad inte kommer att räcka, eftersom vi har kostnader som inte ryms inom ramen.

Liberalerna och Moderaterna var eniga med KD att vi behöver äska pengar från Kommunfullmäktige, bland annat för att kunna uppfylla målsättningen med högre måluppfyllelse.

Däremot röstade vi nej till förslaget att i målen ta med Olle Olssons förslag att

”Flexgrupper skall vid behov finnas på samtliga enheter utan att klasstorleken i övrigt påverkas”.

Olle Olsson undrar varför, och det är helt enkelt så att det måste vara ett beslut som fattas av rektor utifrån varje skolas förutsättningar. Våra skolor har olika möjligheter att rent fysiskt kunna erbjuda delade klasser med färre barn i varje klass. Vi har också skolor med relativt få barn i varje klass som gör att barnen läser tillsammans i en klass i två årskurser.

Flexgrupper är inget som man skapar lättvindigt. I flexgruppen finns elever med en noga utredd anledning, och när andra insatser inte räcker till.

Om vi fattat beslutet som Olle Olsson ville, menar vi att vi låser möjligheten till flexibilitet utifrån möjligheterna som finns på våra skolor, men vi är eniga i sakfrågan.

 

Karin Blomstrand (L)     och    Christoffer Rungberg (M)

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.