Se alla

Liberala motioner 2019-2022

Liberalerna vill göra förändringar i Munkedal som gör skillnad

Motion om

Detaljplanearbetet sep 2019

Förändring i den politiska organisationen dec 2019

Utredning om att kommunen skall arbeta med IOP, motion 2017 med beslut 2019

Uppdatering av Tillgänglighetsdatabasen 2019

Motion om förändring av den politiska organisationen 2020

Handikappbadplatser i kommunen april 2020

Att utreda möjligheten att bygga på LIS område i Hällevadsholm 2021

Genomföra en utredning om nuvarande nämndsorganisation, klar 2022, inför 2023-2026

Naturbruksutbildningen 2021

Tillgänglighet i alla kommunala byggprojekt med remiss från de kommunala råden för pensionärsfrågor och handikappfrågor 2021

Motion om hur kommunen hanterar motioner 2022