Liberalerna i Munkedal mer än fördubblade sitt valresultat, och har två platser i kommunfullmäktige som Göran Nyberg och Karin Blomstrand innehar.

Göran Nyberg är dessutom 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, och Karin Blomstrand har en ersättarplats. I Barn och Utbildningsnämnden är Karin Blomstrand ordförande och Anna Höglind har en ersättarplats. Anna Höglind är 1:e vice ordförande i Kultur och Fritidsnämnden, och Johan Magnusson är ersättare i nämnden. Thomas Högberg har en ersättarplats i Samhällsbyggnadsnämnden, och Karin Blomstrand har en ersättarplats i Välfärdsnämnden.

Dessutom har Liberalerna platser i beredningar , valnämnden med flera platser.

Liberalerna i Munkedal har inget formellt samarbete med något annat parti, förutom ett valtekniskt samarbete med Moderaterna.

Vi fortsätter att driva på för att öka tillgängligheten för alla. En motion om att skapa badplatser som är handikappanpassade, att uppdatera Tillgänglighetsdatabasen, en hiss i den renoverade Sporren, uppdatering av tillgängligheten i kommunhuset är några initiativ från Liberalerna.

Vi har en motion som kommer upp till beslut under våren 2020 om IOP, samverkan mellan det ideella och det offentliga.

Skolan är en hjärtefråga, och vi fortsätter att driva på för att få skolor renoverade, är positiva till den nya 4-6 skolan på Kungsmark, ny förskola på Brudås och i Dingle, samt en satsning på skolan i Hedekas.

Vi vill utveckla kommunen, och kommer att vilja påverka Översiktsplanen som är under framtagande.

Istället för att bygga äldreboende i Dingle, arbetar vi med att det skall bli trygghetsboende i Munkedal istället. Vi skall inte lägga ett äldreboende på jordbruksmarken på Lågum.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.